W głębi oceanów

W głębi oceanów

Dlaczego Ziemię nazywamy Niebieską planetą? - ponieważ z kosmosu widoczne są w większości morza i oceany. Ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej pokrywa woda. Jak ważna jest woda dla nas mieszkańców? Dlaczego musimy dbać o oceany i ich nie zaśmiecać. Okazuje się, że dzieci świetnie orientują się w cyklu obiegu wody w przyrodzie. Podczas zajęć wykonaliśmy wspólną planszę, która przedstawia głębie oceanu widzianą oczami naszych młodych uczestników miejskich półkolonii. Podczas spotkania towarzyszył nam także wiersz Juliana Tuwima "Pan Maluśkiewicz i wieloryb." Dzieci na zakończenie zajęć wykonały metodą origami wieloryba i jacht.