przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Sukcesy będzińskich bibliotekarzy

Po wyróżnieniu, jakim jest Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego w październiku 2016 roku Ewie Jeszke i Małgorzacie Janas, bibliotekarzom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie, pracownicy książnicy ponownie mają powód do dumy. Na wniosek Prezydenta Miasta Będzina Łukasz Komoniewskiego Małgorzata Janas i Beata Wardęga zostały uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Wręczenie nadanych odznak odbędzie się 12 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

fotografia bibliotekarza

Starszy bibliotekarz Ewa Jeszke pracuje w będzińskiej bibliotece od 1983 roku. Od 23 lat prowadzi samodzielnie jedną z większych agend będzińskiej biblioteki - mieszcząca się w dzielnicy Łagisza filię nr 4. Jest bibliotekarzem, który pracuje z pasją i radością, ciesząc się sympatią czytelników, współpracowników i przełożonych. Cechuje ją wysoka kultura osobista i empatia oraz umiejętność rejestrowania potrzeb i oczekiwań czytelniczych i kulturalnych swoich użytkowników. Swoje kompetencje, fachowość i wiedzę Ewa Jeszke stara się przekazywać pomagając młodym pracownikom, stażystom i praktykantom. Jest kompetentna, konsekwentna i niezwykle dokładna w podjętych przez siebie działaniach, które są wyzwaniem wymagającym ogromnego potencjału twórczego.

fotografia bibliotekarza

Małgorzata Janas, także starszy bibliotekarz, pracuje w bibliotece od 1986 roku, a od stycznia 1991 roku prowadzi największą filię nr 1 - Ksawera biblioteki. Jest cenionym pracownikiem, któremu zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala współpracować z różnymi osobami, bez względu na wiek. Doskonale realizuje się w pracy z młodym czytelnikiem, jaki i seniorami, z którymi jako koordynator działającego przy jej filii Klubu Seniora zachęca osoby dojrzałe do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Małgorzata Janas dynamicznie współpracuje z placówkami oświatowymi oraz lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. Jest osobą ambitną, kreatywną, włącza w działania biblioteki miłośników i pasjonatów różnych dziedzin, jak też osoby dotychczas społecznie wycofane, nie uczestniczące w kulturalnym życiu dzielnicy czy miasta. Cechuje ją aktywność i zaangażowanie, które przejawia się gotowością do pracy na rzecz krzewienia kultury czytelniczej i informacyjnej.

  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.