przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej  Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Informacje na temat dofinansowania projektu Mediateki
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteki Narodowej
Przejście do strony zewnętrznej informacji o programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Przejście do strony zewnętrznej Ministerstwa
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

ZAPROSILI NAS...

Konferencja bibliotekarzy

Regionalizm w pracy bibliotek kojarzy się przede wszystkim z popularyzacją wiedzy o regionie, jego przeszłości i teraźniejszości, realizowaną w oparciu o zgromadzony księgozbiór i warsztat informacyjny. Tymczasem, współczesne biblioteki stając się ośrodkami informacyjno - edukacyjnymi już dawno rozszerzyły swoją działalności w tym zakresie.

O istocie regionalizmu pojmowanego jako zespół oryginalnych i specyficznych wartości duchowych i materialnych, wyraz indywidualnych i zbiorowych poglądów i postaw oraz działań, inspirowanych specyficznymi dla regionu wartościami kultury materialnej i duchowej mówili uczestnicy konferencji "Bibliotekarz i regionalista - razem czy osobno?". Organizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach konferencja zgromadziła bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, którzy zgodzili się z tezą dr hab. Adama Bartoszka z Instytutu Socjologii UŚ mówiącą, że bez zaangażowania się w promowanie atrakcyjnych form edukacji regionalnej nie będzie można wytworzyć nowoczesnej kultury obywatelskiej i aktywnego korzystania z demokratycznych procedur budowania samorządności.

Będzińska biblioteka podczas konferencji zaprezentowała własną koncepcję działalności regionalnej, najcenniejsze wydawnictwa Pracowni Dokumentów Życia Społecznego oraz zbiorów Regionalnych.

Konferencja bibliotekarzy Konferencja bibliotekarzy


Konferencja bibliotekarzy Konferencja bibliotekarzy


Konferencja bibliotekarzy Konferencja bibliotekarzy


  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.