Bolesław Ciepiela

Bolesław Ciepiela pochodzi z Łagiszy. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bolesław Ciepiela jest dwukrotnym laureatem Nagrody Miasta Będzina oraz "Kasztelanki" (2005r.) - Nagrody Starosty Będzińskiego przyznanej w dziedzinie kultury.

Badacz i kronikarz historii Zagłębia Dąbrowskiego, współtwórca Ekspresu Zagłębiowskiego, autor wielu cenionych publikacji o tematyce regionalnej, działacz zagłębiowskich organizacji i stowarzyszeń (Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Autorów Polskich - oddział w Będzinie, Towarzystwo Przyjaciół Łagiszy, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca, Stowarzyszenie Orderu św. Stanisława Komandoria Zagłębiowska w Będzinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa koło "Zagłębie" w Będzinie.

Od wielu lat współpracuje z redakcjami gazet samorządowych, regionalnych i zagłębiowskich. Autor licznych tekstów w czasopismach naukowo-technicznych . Z jego inicjatywy opracowano i wydano wiele książek poświęconych Zagłębiu Dąbrowskiemu m.in.:

"Dzieje parafii Grodziec",
"Łagisza wczoraj i dziś",
"Gródków",
"Strzyżowice",
"Dzieje Sarnowa",
"Bobrowniki wspomnienia i dokumenty",
"Encyklopedia Łagiszy. Sygnały bibliograficzno-tematycznych",
"Łagisza w dawnej i współczesnej fotografii",
"Zagłebiowskie kopalnie węgla w czasopismach naukowo-tematycznych".