Ks. Mieczysław Zawadzki

Ks. Mieczysław Zawadzki (1894-1975) , kanonik honorowy Kapituły Częstochowskiej . W latach 1937-1970 proboszcz parafii Świętej Trójcy w Będzinie. Wybitny kapłan i duszpasterz. Znany z uratowania będzińskich Żydów. Uciekającym z podpalonej przez Niemców (8 września 1939 r.) synagogi Żydom otworzył bramę kościoła, umożliwiając im w tym samym drogę ucieczki na Górę Zamkową, na której znaleźli schronienie. Za ten czyn ks. Mieczysław Zawadzki został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.