Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Adres:

plac prof. Włodzimierza Wójcika 1

42-500 Będzin

Tel. (sekretariat)
32 267-41-65
Kontakt e-mail
biblioteka@biblioteka.bedzin.pl
Wypożyczalnia dla dorosłych
32 267-48-87
Oddział dla dzieci i młodzieży
32 267-48-28
Dyrekcja biblioteki: Dyrektor MiPBP w Będzinie: Monika Pniakowska - Syska
sekretariat@biblioteka.bedzin.pl
Zastępca Dyrektora: Beata Wardęga
beata.wardega@biblioteka.bedzin.pl
Dział Administracyjno - Gospodarczy: Kierownik: Joanna Kobryń
administracja@biblioteka.bedzin.plsekretariat@biblioteka.bedzin.pl
Sekretariat Biblioteki:
sekretariat@biblioteka.bedzin.pl
Dział Finanoswo - Księgowy: Główny Księgowy: Beata Wycisk
ksiegowosc@biblioteka.bedzin.pl
Referent ds. księgowości: Katarzyna Sapa
ksiegowosc@biblioteka.bedzin.pl
Działu Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów: Kierownik: Marzena Koćma
dzialgromadzenia@biblioteka.bedzin.plmarzena.kocma@biblioteka.bedzin.pl
Specjalista ds. bibliotek powiatu będzińskiego: Oksana Jegorkina
powiat@biblioteka.bedzin.pl
Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów: Ewelina Binkowska
ewelina.binkowska@biblioteka.bedzin.pl
Dział Promocji i Informacji: Kierownik: Michał Fiuk
promocja@biblioteka.bedzin.pl
Punkt informacji: Anna Mitka, Joanna Olborska
punktinformacji@biblioteka.bedzin.pl
Dział Udostępniania i Sieci Bibliotecznej: Kierownik: Sylwia Wiktorowicz
sylwia.wiktorowicz@biblioteka.bedzin.pl
Wypożyczalni dla dorosłych: Monika Stelmach, Aneta Sarnik
wypozyczalnia@biblioteka.bedzin.pl
Odział dla dzieci i młodzieży: Aleksandra Wąsik, Monika Jurczyńska
dziecieca@biblioteka.bedzin.pl
Czytelnia: Magdalena Błachno, Andrzej Noga
czytelnia@biblioteka.bedzin.pl
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego:
dzs@biblioteka.bedzin.pl