Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego

Adres:

plac prof. Włodzimierza Wójcika 1

42-500 Będzin

Tel. (sekretariat)
32 267-41-65
Kontakt e-mail
biblioteka@biblioteka.bedzin.pl
Wypożyczalnia dla dorosłych
32 267-48-87
Oddział dla dzieci i młodzieży
32 267-48-28
Dyrekcja biblioteki:
dyrekcja@biblioteka.bedzin.pl
p.o. Zastępcy dyrektora:
beata.wardega@biblioteka.bedzin.pl
Kierownik Działu Udostępniania i Sieci Bibliotecznej:
beata.wardega@biblioteka.bedzin.pl
Dział gromadzenia:
dzialgromadzenia@biblioteka.bedzin.plmarzena.kocma@biblioteka.bedzin.pl
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego:
dzs@biblioteka.bedzin.pl
Sp. ds. bibliotek powiatu:
powiat@biblioteka.bedzin.pl
Dział promocji:
promocja@biblioteka.bedzin.pl
Punkt informacji:
punktinformacji@biblioteka.bedzin.pl
Sekretariat Biblioteki:
sekretariat@biblioteka.bedzin.pl
Dział księgowości:
ksiegowosc@biblioteka.bedzin.pl
Dział wypożyczalni dla dorosłych:
wypozyczalnia@biblioteka.bedzin.pl
Odział dla dzieci i młodzieży:
dziecieca@biblioteka.bedzin.pl
Dział czytelni bibliotecznej
czytelnia@biblioteka.bedzin.pl